Leidinggevenden

Veel beginnend leidinggevenden hebben behoefte aan een veilige plek om vragen te stellen. Sparren met een ervaren collega leidinggevenden of de eigen chef is vaak lastig. Immers is het vragen stellen of kwetsbaar opstellen gevoelsmatig voor iemand een teken van zwakte. Een coach die begrijpt en luistert is dan een welkome spiegel en sparringspartner.

Daarnaast verzorg ik trainingen voor leidinggevenden. Deze trainingen spitsen zich voornamelijk toe op het motiveren en coachen van medewerkers. Maar ook is het mogelijk om leidinggevenden te trainen in het voeren van (beoordelings) gesprekken met medewerkers. Het belangrijkste is dat na de training de leidinggevende in staat is zijn of haar team of medewerkers kan inspireren en motiveren om de met elkaar gestelde doelen te behalen. De leidinggevende kan schakelen tussen de diverse stijlen passend bij de medewerker. Ook leert de leidinggevende tijdens de training  hoe het beste medewerkers  te ondersteunen in ambitie, talent en potentieel.

Daarnaast is begeleiden van intervisiebijeenkomsten mogelijk. Intervisie is collegiale ondersteuning waarin men van en met elkaar leert. Een beginnende groep kan na twee tot drie begeleide sessies zelf (dus zonder begeleiding)verder met intervisie.

Training

Voor leidinggevenden die willen motiveren en coachen.

Lees verder